Cách Thực Hiện Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thực Hiện Phép Trừ Trong Excel
 • Hướng Dẫn Làm Phiếu Nhập Kho Trên Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Chia Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Phép Chia Trong Excel
 • Với Excel, bạn có thể dễ dàng lập bảng tính với các phép tính cộng, trừ, nhân chia. Thủ thuật áp dụng trên toàn bộ các phiên bản Excel từ 2003 cho đến 2022.

  Bài viết áp dụng trên công cụ Excel với giao diện tiếng Việt. Nếu bạn chưa chuyển Excel qua tiếng Việt thì xem hướng dẫn ở đây – chọn đúng phiên bản Excel (Office) bạn đang dùng: .

  1. Cách thực hiện phép tính CỘNG trong Excel

  Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên Thanh Công Thức hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

  Ví dụ (như trong hình): Để tính tổng (phép cộng) A1, A2 và A3 ta nhập công thức =A1+A2+A3 sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả.

  2. Cách thực hiện phép tính TRỪ trong Excel

  Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên Thanh Công Thức hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

  Ví dụ (như trong hình): Để tính hiệu (phép trừ) A1, A2 và A3 ta nhập công thức =A1-A2-A3 sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả.

  Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên Thanh Công Thức hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

  Ví dụ (như trong hình): Để tính tích (phép nhân) A1, A2 và A3 ta nhập công thức =A1*A2*A3 sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả.

  Tips: Dấu * thường là nhấn nút Shift + số 8

  Để sửa phép tính bạn nhấn vào rồi sửa trên Thanh Công Thức hoặc nhấn đúp vào để sửa trực tiếp.

  Ví dụ (như trong hình): Để tính tích (phép nhân) A1, A2 và A3 ta nhập công thức =A1/A2/A3 sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả.

  Bạn có thể dễ dàng kết hợp các phép tính sử dụng các công thức trên (tuân thủ đúng theo quy tắc “Nhân chia trước, cộng trừ sau”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Nhãn Vở Đẹp Bằng Word
 • Hướng Dẫn Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel Đúng Cách
 • Hướng Dẫn 9 Cách Thay Đổi & Tùy Chỉnh Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel
 • Các Hàm Cộng, Trừ, Nhân, Chia Trong Excel
 • File Excel Quản Lý Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Khách Hàng
 • Các Hàm Cộng, Trừ, Nhân, Chia Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn 9 Cách Thay Đổi & Tùy Chỉnh Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel Đúng Cách
 • Hướng Dẫn Làm Nhãn Vở Đẹp Bằng Word
 • Cách Thực Hiện Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thực Hiện Phép Trừ Trong Excel
 • Các hàm cộng, trừ, nhân, chia trong Excel sẽ giúp các bạn tính toán một cách đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên với những bạn mới tiếp xúc với Excel có thể sẽ chưa biết cách sử dụng các hàm này. Chính vì vậy ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các hàm cộng, trừ, nhân, chia và cách sử dụng trong Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

  SỬ DỤNG CÁC HÀM CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG EXCEL

  1. Cách làm phép cộng trong Excel

  Công thức: = Ô tính 1 + Ô tính 2 + Ô tính 3 + … + Ô tính n

  Ví dụ: Chúng ta cộng giá trị của các ô từ B3 đến B7 kết quả lưu tại ô D3 thì chúng ta thực hiện như sau:

  Tại ô D3 các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “+” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “+” tương tự đến ô B7 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện tại ô mà bạn nhập công thức là ô D3.

  Ngoài cách chọn ô như trên các bạn có thể nhập trực tiếp công thức =B3+B4+B5+B6+B7 tại thanh nhập công thức phía trên bảng tính.

  Công thức: = Ô tính 1 – Ô tính 2 – Ô tính 3 – … – Ô tính n

  Ví dụ: Chúng ta trừ giá trị của các ô từ B3 đến B5 chúng ta thực hiện như sau:

  Các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “-” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “-” nhấn chuột vào ô B5 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện ra.

  Hoặc nhập trực tiếp công thức =B3-B4-B5 vào thanh nhập công thức.

  Công thức: = Ô tính 1* Ô tính 2 * Ô tính 3 * … * Ô tính n

  Ví dụ: Chúng ta trừ giá trị của các ô từ B3 đến B5 chúng ta thực hiện như sau:

  Các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “*” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “*” nhấn chuột vào ô B5 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện ra.

  Hoặc nhập trực tiếp công thức =B3*B4*B5 vào thanh nhập công thức.

  Công thức: = Ô tính 1 / Ô tính 2 / Ô tính 3 / … / Ô tính n

  Ví dụ: Chúng ta trừ giá trị của các ô từ B3 đến B5 chúng ta thực hiện như sau:

  Các bạn nhập dấu “=” sau đó nhấp chuột vào ô B3 sau đó nhấn dấu “/” tiếp tục nhấn chuột vào ô B4 sau đó nhấn dấu “/” nhấn chuột vào ô B5 và nhấn Enter kết quả sẽ hiện ra.

  Hoặc nhập trực tiếp công thức =B3/B4/B5 vào thanh nhập công thức.

  --- Bài cũ hơn ---

 • File Excel Quản Lý Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Khách Hàng
 • Cách Viết Số Mũ Trong Excel Đơn Giản, Chi Tiết
 • Cách Tạo Mục Lục Trong Excel
 • Tạo Mục Lục Cho Sheet Trong Excel Và Cách Tạo Liên Kết Các Sheet
 • Cách In Phiếu Lương, Phiếu Thu Chi, Phiếu Xuất Nhập Kho Hàng Loạt Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Phép Chia Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Tải Và Cài Đặt Excel 2010, 2013, 2022 (Full Crack)
 • Cách Sử Dụng Freeze Panes Để Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel
 • Cách Freeze Trong Excel Giúp Xem Các Dữ Liệu Trên Trang Tính Đơn Giản
 • Cách Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel
 • Cách thực hiện phép CHIA trong Excel:

  Phép chia thường bao gồm:

  Và mục đích của phép chia là đi tìm:

  Cách đơn giản để xác định kết quả của phép chia là sử dụng biểu thức Số bị chia / số chia. Dấu “/” chính là dấu của phép chia trong Excel.

  1. Phép chia các số trong một ô

  Để thực hiện phép chia các số trong một ô hãy sử dụng / (dấu gạch chéo). Lưu ý nhập dấu bằng (=) trong ô trước khi nhập các số và dấu gạch chéo /

  Ví dụ: gõ biểu thức = 30/5 trong một ô thì ô sẽ hiển thị kết quả là 6.

  2. Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

  Thay vì nhập số trực tiếp trong một công thức, mọi người có thể sử dụng phương pháp tham chiếu ô, cụ thể như A2 và A3, để tham chiếu đến các số mà mọi người muốn chia.

  Mọi ngưới sẽ áp dụng công thức: =Tên ô 1/Tên ô 2/…/Tên ô n sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả

  Ví dụ: Để tính kết quả của phép chia A1, A2 và A3 ta nhập công thức =A1/A2/A3 sau đó nhấn nút Enter để ra kết quả.

  Hoặc nhấn dấu = sau đó nhấn ô A1 , nhấn tiếp dấu / , nhấn tiếp ô A2 , nhấn tiếp dấu / , nhấn tiếp ô A3 . Cuối cùng là nhấn nút Enter để ra kết quả.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Ngoài ra nếu muốn chuyển đổi giữa xem kết quả và xem các công thức trả về kết quả thì hãy nhấn CTRL +’ (dấu huyền), hoặc trên tab công thức, hãy bấm nút Hiển thị công thức .

  3. Chia một cột số với hằng số (một số cố định)

  Trong trường hợp mọi người muốn chia từng ô trong một cột số với một số trong một ô khác.

  Ví dụ bạn muốn lấy các số ở cột B chia cho số 3 (ở trong ô C2).

  Thì tại ô D2 là nơi nhập kết quả, gõ =B2*$C$2. Bằng việc đặt dấu dollar ta đã “cố định” ô C2 lại. Sau đó tiến hành fill ((Kéo công thức ở B2 xuống các ô khác trong cột B) để áp dụng cho các ô còn lại

  Lưu ý: Sử dụng biểu tượng $ cho Excel biết rằng tham chiếu đến C2 là “tuyệt đối,” nghĩa là rằng khi sao chép công thức vào một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô C2. Nếu không dùng biểu tượng $ trong công thức và kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức = A3/C3, sẽ không làm việc, vì không có không có giá trị trong ô C3.

  4. Cách dùng hàm MOD và hàm QUOTIENT ở phép chia trong Excel có dư

  Trong excel mọi người cũng rất hay gặp các phép chia có dư và trong một số trường hợp sẽ chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư.

   Để chia lấy phần dư mọi người sẽ sử dụng hàm MOD. Cú pháp của hàm MOD như sau:

  =MOD(number, pisor)

  Trong biểu thức trên thì

  Về nguyên tắc của phép chia: mẫu số không được bằng 0, do đó Divisor phải khác 0. Nếu bằng 0 sẽ xuất hiện lỗi #DIV/0

  Để xác định phần số dư của phép chia 7 chia 3, ta có MOD(7,3) cho kết quả = 1. Nếu đặt số 7 vào ô A3, số 3 vào ô B3, ta có D3=MOD(A3,B3)=1

  Tương tự như vậy nếu đem 1548 chia cho 15, kết quả là dư 3

  Ngoài ra hàm MOD còn có thể ứng dụng trong việc xác định thời gian: tính theo tuần, theo tháng và lẻ bao nhiêu ngày

  Ngoài ra hàm MOD còn có thể ứng dụng trong việc xác định thời gian: tính theo tuần, theo tháng và lẻ bao nhiêu ngày

   Để chia lấy phần nguyên chúng ta dùng hàm QUOTIENT. Cấu trúc hàm QUOTIENT như sau:

  =QUOTIENT(numerator, denominator)

  Trong biểu thức trên thì

  Bài viết trên của website chúng tôi đã gửi đến độc giả các công thức thực hiện phép chia trong Excel, hy vọng những thông tin trên sẽ cung cấp thêm kiến thức hữu ích cho độc giả !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Chia Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Làm Phiếu Nhập Kho Trên Excel
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thực Hiện Phép Trừ Trong Excel
 • Cách Thực Hiện Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Làm Phép Trừ Trong Excel Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lập Mẫu Phiếu Chi Trên Excel Theo Thông Tư 133
 • Mẫu Phiếu Thu Phiếu Chi Excel
 • Phép Chia Trong Excel Bằng Các Thủ Thuật Cơ Bản
 • Cách Chỉnh Kích Thước Ô, Cột Trong Excel Thay Đổi Độ Rộng Ô, Cột
 • Cách Dùng Hàm Xếp Thứ Hạng Qua Ví Dụ
 • Hướng dẫn cách làm phép trừ trong excel mới nhất 2022

  mẹo

   THỰC HIỆN PHÉP TRỪ TRONG EXCEL

  trước tiên, mặc định không có hàm cho phép trừ trong Excel. Để biểu diễn phép trừ, ta sử dụng dấu trừ (-).

  =Số thứ nhất – Số thứ hai

  Hoặc:

  =Số thứ nhất – Số thứ hai – Số thứ ba -…- Số thứ n

  TRỪ NHIỀU Ô TRONG EXCEL

  Để thực hiện phép trừ đối với nhiều ô trong Excel, bạn đủ sức thực hiện theo các phương án sau:

  phương pháp 1: dùng dấu trừ

  không khó khăn là ta chỉ việc gõ vào các dấu trừ giữa các số mà thôi.

  Ví dụ:

  =A1-A2-A3-A4-A5-A6

  cách 2: sử dụng SUM

  Đúng, chúng ta sẽ sử dụng SUM như sau:

  =A1-SUM(A2:A6)

  có thể diễn giải bí quyết trên thành A1-(A2+A3+A4+A5+A6). dễ dàng đây chỉ là refresh thứ tự tính toán mà thôi.

  TRỪ PHẦN TRẲM TRONG EXCEL

  Nếu bạn muốn thực hiện phép trừ đối với phần trăm, hãy trừ như bình thường:

  =100%-80%

  Hoặc bạn đủ sức nhập theo ô chứa trị giá phần trăm:

  =A1-A2

  Nếu bạn mong muốn thực hiện phép trừ từ một số (tính tỷ lệ của một số) hãy dùng công thức:

  =Số * (1-x%)

  VD: =100*(1-80%)

  TRỪ NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN TRONG EXCEL

  cách không khó khăn nhất để trừ ngày tháng là dùng liên kết tới ô và đặt hiệu quả ở ô thứ 3.

  VD: Tại ô A1 nhập 1/1/2018

  Tại ô A2 nhập 2/3/2018

  Ô A3 nhập =A2-A1 hiệu quả trả về số ngày 60 ngày.

  Bạn cũng đủ sức nhập trực tiếp phép toán và kết quả trong cùng 1 ô, với sự hỗ trợ của hàm DATE hoặc DATEVALUE.

  =DATE(2018,3,2)-DATE(2018,1,1)

  =DATEVALUE("3/2/2018")-DATEVALUE("1/1/2018")

  Tương tự, thời gian cũng có 2 phương pháp trừ. Thứ nhất, chia 3 ô bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu.

  Thứ hai, dùng hàm TIMEVALUE. VD:

  =TIMEVALUE(“12:30 PM”)-TIMEVALUE(“12:00 PM”)

  Nguồn: https://blog.hocexcel.online/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Hàm Trừ Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Kéo Ngày Tháng Năm Trong Excel 2022
 • Cách Lập Bảng Công Nợ Khách Hàng Bằng Excel Chính Xác Nhất
 • Cách Tạo Mã Vạch Trong Word, Excel
 • Tạo Mục Lục Đơn Giản Trong Excel Với Hàm Hyperlink
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Chia Trong Excel Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Phép Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tải Và Cài Đặt Excel 2010, 2013, 2022 (Full Crack)
 • Cách Sử Dụng Freeze Panes Để Cố Định Dòng Và Cột Trong Excel
 • Cách Freeze Trong Excel Giúp Xem Các Dữ Liệu Trên Trang Tính Đơn Giản
 • Cách Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel
 • Phép chia trong excel được xem là một trong những phép tính được sử dụng phổ biến đối với dân văn phòng và các ngành học đặc thù như ngân hàng, kế toán. Nếu như chúng ta có hàm Sum để tính tổng, hàm Product để tính tích thì phép chia sử dụng hàm nào? Trong bài chia sẻ sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm chia trong Excel.

  Cách thực hiện phép chia trong excel

  Trong phép chia có hai đối tượng quan trọng chúng ta cần quan tâm như sau:

  • Số bị chia tức là tử số đối với phân số
  • Số chia được hiểu là mẫu số đối với phân số

  Vậy mục đích của phép chia là gì? Theo các chuyên gia nghiên cứu toán học hàng đầu hiện nay thì mục đích của phép chia chính là tìm phần nguyên và phần dư của phép tính này.

  Công thức đơn giản khi thực hiện phép chia trong excel như sau:

  =Số bị chia / Số chia

  Trong Excel thì pháp chia được biểu thị bằng dấu “/”. Đặc biệt khi thực hiện phép tính nào Excel còn đưa ra các hàm giúp chúng ta có thể tìm được phần nguyên và phần số dư của phép chia một cách chính xác nhất.

  Sử dụng hàm Mod để xác định phần số dư của phép chia

  Sau khi tìm hiểu cách thực hiện phép chia trong excel thì chúng ta cùng phân tích cách sử dụng hàm MOD. Trong Excel thì hàm này có tác dụng lấy phần số dư của 1 phép chia một các chính xác nhất. Cú pháp thực hiện của hàm MOD như sau:

  =MOD(number, pisor)

  Trong đó:

  Number: số bị chia tức tử số đối với phân số

  Divisor: số chia tức mẫu số đối với phân số

  Về nguyên tắc khi thực hiện phép chia trong toán học thì mẫu số không được bằng 0. Bởi vì 0 chia cho bất cứ số nào đều vô nghĩa. Do đó điều kiện khi thực hiện phép chia thì Divisor phải khác 0. Nếu bằng Divisor= 0 sẽ xuất hiện lỗi #DIV/0 tức là phép tính không thể thực hiện.

  Lưu ý khi thực hiện sử dụng hàm thì phải có dấu bằng, dấu phẩy ngăn cách giữa number và pisor có thể được thay thế bằng dấu bằng dấu “;” mới thực hiện được hàm vì do mỗi máy có cấu hình khác nhau.

  Ví dụ minh họa:

  Để xác định phần số dư trong phép chia 7 chia 3, ta thực hiện cú pháp như sau:

  =MOD(7,3)

  Lúc này kết quả sẽ trả về = 1. Nếu đặt số 7 vào ô A1, số 3 vào ô B1, ta có D1=MOD(A1,B1)=1

  Tương tự như vậy nếu đem 14 chia cho 3, kết quả là dư 2

  Ngoài ra hàm MOD còn có thể sử dụng để tính toán thời gian một cách chính xác ví dụ như : tính theo tuần, theo tháng và lẻ bao nhiêu ngày trong năm.

  Hướng dẫn dùng hàm Quotient xác định phần nguyên của phép chia

  Có 2 cách để xác định phần nguyên trong phép chia khi thực hiện trên excel. Cụ thể bạn có thể sử dụng hàm INT và hàm QUOTIENT. Tuy nhiên nếu xét về bản chất thực sự thì hàm QUOTIENT mới được xem là hàm tính toán phần nguyên trong phép chia một cách chuẩn nhất

  Hàm INT thì có ưu điểm là nó có tác dụng làm tròn 1 số xuống phần nguyên nhỏ hơn. Do đó tính chất và kết quả trả về khá giống với việc lấy phần nguyên của phép chia. Nhưng sẽ có một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm này sẽ ra kết quả không đúng. Ví dụ với phép chia ra số âm độ chính xác không được đảm bảo.

  Cấu trúc hàm QUOTIENT được thực hiện như sau:

  =QUOTIENT(numerator, denominator)

  Trong đó:

  Numberator: số bị chia nó tương ứng với tử số của phân số

  Denominator: số chia nó tương ứng với mẫu số của phân số

  Ví dụ minh họa:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Làm Phiếu Nhập Kho Trên Excel
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thực Hiện Phép Trừ Trong Excel
 • Cách Thực Hiện Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Làm Nhãn Vở Đẹp Bằng Word
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thực Hiện Phép Trừ Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Phiếu Nhập Kho Trên Excel
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Chia Trong Excel Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Phép Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tải Và Cài Đặt Excel 2010, 2013, 2022 (Full Crack)
 • Cách viết phép trừ trong Excel

  Để thực hiện phép trừ, chúng ta có dấu –

  Bạn có thể viết phép trừ như sau:

  =Số thứ nhất – Số thứ hai

  Hoặc phép trừ với nhiều số:

  =Số thứ nhất – Số thứ hai – Số thứ ba – … – Số thứ n

  Cách viết phép trừ nhiều ô trong Excel

  Thông thường để trừ nhiều ô liên tiếp nhau trong Excel chúng ta có thể viết như sau:

  =A1-A2-A3-A4-A5-A6

  Nhưng việc viết phép trừ vậy rất mất thời gian. Chúng ta có thể sử dụng hàm SUM để làm đơn giản hóa biểu thức trên như sau:

  =A1-SUM(A2:A6)

  Công thức trên được hiểu tương tự như:

  =A1-(A2+A3+A4+A5+A6)

  Như vậy kết quả vẫn chính xác mà cách viết đơn giản hơn nhiều.

  Cách viết phép trừ phần trăm trong Excel

  Thông thường khi trừ số phần trăm trong Excel, chúng ta có thể thực hiện như sau:

  Cách 1: Viết trực tiếp số phần trăm trong phép trừ

  =100%-80%

  Cách 2: Viết dưới dạng tọa độ ô chứa giá trị phần trăm

  =A1-A2

  Trong đó ô A1 và ô A2 là 2 ô chứa giá trị số phần trăm.

  Ngoài ra bạn có thể sử dụng phép trừ phần trăm dưới dạng sau:

  =1-x%

  Trong đó số 1 được hiểu là 100%. Cách này thường dùng để thực hiện phép tính tỷ lệ chưa đạt 100% là bao nhiêu.

  Cách thực hiện phép trừ ngày tháng và thời gian trong Excel

  Dữ liệu ngày tháng, thời gian trong Excel về bản chất là dữ liệu dạng Số. Do đó bạn hoàn toàn có thể sử dụng phép trừ để tính khoảng cách giữa 2 thời điểm.

  Để thực hiện phép trừ ngày tháng, thời gian, bạn có thể làm như sau:

  Cách 1: Nhập thời gian vào các ô trong Excel rồi thực hiện phép trừ giữa các ô với nhau (như với dạng Số và dạng %)

  Ví dụ:

  • Tại ô A1 nhập 01/01/2018
  • Tại ô A2 nhập 02/03/2018
  • Ô A3 nhập =A2-A1 kết quả trả về số ngày = 60 ngày.

  Cách 2: Nếu bạn không nhập ngày tại 1 ô mà muốn trừ trực tiếp giá trị thời gian thì có thể sử dụng hàm DATE:

  =DATE(2018,3,2)-DATE(2018,1,1)

  hoặc DATEVALUE:

  =DATEVALUE(“3/2/2018”)-DATEVALUE(“1/1/2018”)

  Tương tự như vậy bạn có thể thực hiện phép trừ cho giá trị thời gian dạng giờ, phút, giây. Bạn có thể sử dụng hàm TIME hoặc hàm TIMEVALUE để tạo ra các giá trị thời gian dùng trực tiếp trong phép trừ.

  Ví dụ: Sử dụng hàm TimeValue như sau:

  =TIMEVALUE(“12:30 PM”)-TIMEVALUE(“12:00 PM”)

  Những kiến thức bạn đang xem thuộc khóa học Excel từ cơ bản tới nâng cao của chúng tôi Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức một cách đầy đủ và có hệ thống về các hàm, các công cụ trong excel, ứng dụng excel trong công việc… Hiện nay hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi bạn đăng ký tham gia khóa học này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Thực Hiện Phép Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn Làm Nhãn Vở Đẹp Bằng Word
 • Hướng Dẫn Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel Đúng Cách
 • Hướng Dẫn 9 Cách Thay Đổi & Tùy Chỉnh Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel
 • Các Hàm Cộng, Trừ, Nhân, Chia Trong Excel
 • Phép Chia Trong Excel Bằng Các Thủ Thuật Cơ Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Chỉnh Kích Thước Ô, Cột Trong Excel Thay Đổi Độ Rộng Ô, Cột
 • Cách Dùng Hàm Xếp Thứ Hạng Qua Ví Dụ
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Rank Trong Excel Để Xếp Hạng Dữ Liệu
 • Cách Sử Dụng Hàm Lấy Ngày Tháng Năm Hiện Tại Trong Excel
 • Công Ty Cổ Phần Máy Tính & Truyền Thông Việt Nam
 • Có lẽ đối với các bạn phép chia trong excel thực hiện hết sức đơn giản, tuy nhiên ở bài này mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện phép chia đơn thuần và hàm chia lấy số dư, hàm chia lấy số nguyên. Nào cùng bắt đâu thực hiện thôi.

  Phép chia trong excel đơn thuần

  Ví dụ: bạn có một có 20 đơn hàng với tổng giá trị là 1.075.000 đ giờ bạn muốn tính ra giá trị 1 đơn hàng như vậy:

  1 đơn hàng = 1.075.000 chia cho 20 đơn hàng

  Ta sẽ thực hiện phép chia này trong excel như sau:

  Cách 1:

  (áp dụng đối với phép tính đơn, tuy nhiên nếu phép tính đơn dùng máy tính hoặc điện thoại cho nhanh :D)

  Cách 2:

  Bạn nhập 1075000 vào ô B2, nhập 20 vào ô C2 thực hiện phép tính

  =B2/C2

  (áp dụng đối với bảng excel có nhiều dữ liệu hoặc file data bán hàng bạn cần nhập hàng ngày)

  Như vậy phép tính chia trong excel là “” tương tự phép tính chia thì phép tính nhân trong excel là (*), phép tính cộng (+), phép tính trừ (-), bạn có thể thực hiện cộng trừ nhân chia bằng các công thức trong excel với mọi số.

  Hàm chia lấy số dư MOD

  Cú pháp: =MOD(number,devisor)

  Number: số bị chia (số bạn muốn tìm số dư)

  Devisor: số chia

  Ví dụ: muốn tìm số dư cho phép tính 10 chia 3, bạn có thể nhẩm luôn 10 chia 3 được 3 và dư 1 (mình lấy ví dụ đơn giản để bạn có thể dễ hiểu). Trong excel bạn sẽ thể hiện công thức như sau

  =MOD(B2,C2) và kết quả sẽ là 1

  Trong đó: B2 : 10 ; C2 : 3

  Hàm Chia lấy số nguyên QUOTIENT

  Cú pháp =QUOTIENT(numerator,devisor)

  Numerator: Số bị chia (số muốn tìm số nguyên)

  Devisor: số chia

  Ví dụ: lấy luôn ví dụ ở trên ta có công thức

  =QUOTIENT(B2,C2) kết quả được sẽ là 3

  Trong đó: B2: 10 ; C2: 3

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Phiếu Thu Phiếu Chi Excel
 • Cách Lập Mẫu Phiếu Chi Trên Excel Theo Thông Tư 133
 • Hướng Dẫn Cách Làm Phép Trừ Trong Excel 2022
 • Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Hàm Trừ Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Kéo Ngày Tháng Năm Trong Excel 2022
 • Cách Tạo Danh Sách Thả Xuống Cho Phép Lựa Chọn (Drop List) Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Drop List Trong Excel
 • Cách Tạo Lịch Trong Excel · ? Dừng Sáng Tạo ▷ ?
 • Cách Tạo Mã Vạch Sản Phẩm Tốt Nhất
 • Gợi Ý 2 Cách Làm Mã Vạch Cho Sản Phẩm “chuẩn Không Cần Chỉnh”
 • Cách Nuôi Nick Facebook Ảo Bán Hàng Online Chuẩn Nhất
 • Tạo danh sách thả xuống trong Excel cho phép người dùng có thể chọn dữ liệu để nhập vào một ô theo danh sách các lựa chọn đã được cài đặt từ trước. Tính năng tạo Drop List trong Excel giúp cho các dữ liệu được ghi chú nhất quán và cho phép bạn có thể lọc các cột dựa trên mỗi mục trong danh sách.

  Ghi chú: Các hướng dẫn trong bài viết này có thể áp dụng cho Microsoft Excel 2022, 2022, 2013, 2010 và Excel của Microsoft 365.

  Khi bạn đã thêm danh sách thả xuống vào một ô trong Excel, một biểu tượng mũi tên sẽ xuất hiện bên cạnh nó. Nhấp vào mũi tên để nhìn thấy danh sách thông tin bạn có thể chọn để nhập vào ô đó.

  Ghi chú: Các dữ liệu sử dụng trong danh sách có thể được đặt trên cùng một trang tính của danh sách, trên trang tính khác của file Excel hoặc trên một file Excel khác.

  Cách tạo danh sách thả xuống trong Excel bằng dữ liệu hiện có

  Trong phương pháp tạo danh sách thả xuống trong Excel đầu tiên này, chúng tôi giả định rằng bạn đã có một danh sách đang hoạt động với các mục mà bạn sử dụng trong danh sách thả xuống, và nó đang ở trên bảng tính của bạn.

  Bước 1: Chọn ô hiển thị danh sách thả xuống của bạn.

  Bước 2: Tiếp đến hãy chuyển đến tab Data, sau đó nhấp vào Data Validation. Điều này sẽ giúp bạn mở hộp thoại Data Validation.

  Bước 4: Nhấp vào trường Source, sau đó nhấn và kéo con trỏ chuột đến tất cả các ô có chứa trong mục mà bạn muốn sử dụng để làm dữ liệu trong danh sách thả xuống.

  Nếu như bạn không có sẵn một bảng dữ liệu, thì bạn phải nhập các mục theo cách thủ công. Để làm điều này, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn phía dưới để thực hiện:

  Bước 1: Chọn ô cho danh sách thả xuống của bạn.

  Bước 2: Chuyển đến tab Data và nhấp vào Data Validation để mở hộp thoại Data Validation.

  Bước 4: Sau đó nhấp vào trường Source. Tiếp đến hãy nhập từng mục trong danh sách thả xuống của bạn, phân tách giữa chúng bằng dấu phẩy.

  Nếu như bạn muốn tạo một cùng lúc các danh sách xổ xuống trong Excel cùng một lúc, thì bạn cần biết rằng nó sẽ dễ dàng thực hiện. Sự khác biệt duy nhất là bạn có thể chọn nhiều ô cùng lúc – những ô này sẽ chứa các danh sách thả xuống mà bạn tự nhập thủ công hay bằng dữ liệu hiện có.

  Bước 1: Lựa chọn chính xác những ô mà bạn muốn sử dụng cho danh sách thả xuống.

  Bước 2: Chuyển đến tab Data, sau đó bạn nhấp vào Data Validation để mở hộp thoại Data Validation.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Lập Trình Oracle Pl/sql
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Tabular Form Trong Oracle Apex
 • Cách Tạo Người Dùng Trong Oracle 11G Và Cấp Quyền
 • Paypal Là Gì? Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Và Tạo Tài Khoản Paypal
 • Tải Tạo Gif Từ Hình Ảnh Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản
 • Hướng Dẫn Thực Hiện Phép Trừ Trong Excel: Tất Tần Tật Những Điều Cơ Bản Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Lập Phiếu Thu Chi Excel Tự Động Năm 2022
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Phiếu Thu, Phiếu Chi Trên Excel
 • Phiếu Thu Chi Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel Có Ví Dụ Dẫn Chứng
 • Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bằng Excel Miễn Phí
 • Phép trừ trong excel nghe có vẻ hơi rắc rối nhưng khi bạn thực hiện phép trừ thực tế trên trang tính Excel, bạn sẽ thấy chúng có thể dễ dàng như thế nào. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện phép trừ trong Excel: tất tần tật những điều cơ bản nhất. Còn chần chừ gì nữa hãy tham khảo ngay sau đây.

  Công thức thực hiện phép trừ trong Excel

  Hiện tại, trong Excel, không có hàm hoặc công thức trừ chung cụ thể hoặc có sẵn trong Excel để thực hiện phép trừ giữa hai số. Bạn phải sử dụng dấu gạch ngang (-) hoặc biểu tượng dấu trừ là một dấu trừ hoặc các toán tử số học để trừ giữa hai con số.

  Công thức trừ cơ bản trong Excel đơn giản như sau:

  =Number1 – Number2

  Ví dụ: = 30-15 kết quả hoặc trả về giá trị 15

  Để nhập công thức vào trang tính của bạn, hãy làm như sau:

  • Trong ô mà bạn muốn kết quả xuất hiện, hãy nhập dấu bằng ( = ).
  • Nhập số đầu tiên, theo sau là dấu trừ, sau đó là số thứ hai.
  • Hoàn thành công thức bằng cách nhấn phím Enter.

  Bước 1: Bạn hãy mở Excel lên, bằng cách vào kích vào biểu tượng chữ X có màu xanh lá trên menu của máy tính.

  Bước 2: Bạn nhập chuột vào “Blank workbook ” trên máy tính. Hay “Excel Workbook” đối với máy tính bảng hoặc Macbook. Sau đó bạn kích chuột vào “Template” ở bên trái cửa sổ để tạo một trang tính mới.

  Bước 3: Bạn hãy nhấp vào một ô bất kỳ để bạn muốn tạo dữ liệu trong bảng tính Excel.

  Bước 4: Bạn hãy nhập “=”(không bao gồm dấu ngoặc kép) vào ô bạn đã chọn. Muốn nhập một công thức bất kỳ nào trong Excel bạn đều phải nhập dấu “=” đằng trước chúng.

  Bước 5: Bạn hãy gõ vào một dấu trừ vào ô. Con số sẽ lập tức xuất hiện ngay bên phải dấu “=” trong ô bạn đã lựa chọn.

  Bước 6: Gõ dấu trừ vào ô. Bạn sẽ thấy được xuất hiện phía sau chính là con số mà bạn đã nhập trước đó. Nếu bạn muốn thực hiện trừ nhiều số, thì có thể thực hiện lặp lại bước này theo nhiều lần.

  Bước 7: Bạn hãy tiếp tục nhấn dấu trừ vào ô.

  Bước 8: Đây là bước cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn Enter là sẽ cho ra phép trừ trong Excel theo mong muốn của bạn.

  Khi bạn đang làm việc với dữ liệu trong Excel, bạn có thể có nhiều hơn hai ô để trừ. Có hai phương pháp để trừ nhiều ô trong Excel:

  =Number1 – Number2 – Number3 – Number4 ….. NumberN

  Với công thức này bạn chỉ cần gõ dấu trừ vào các số mà thôi. Sau đó nhấn Enter để thực hiện phép toán trừ.

  Để làm cho công thức của bạn nhỏ gọn hơn. Trường hợp này chúng ta phải kết hợp hàm SUM để thực hiện phép tính. Cú pháp hàm SUM như sau:

  =SUM(B5;-B6;-B7;-B8).

  Hoặc chúng ta có thể sử dụng công thức =B5-SUM(B6:B7:B8) cũng sẽ cho chúng ta kết quả tương tự. Công thức này có thể hiểu là phép tính =SUM(B5;-B6;-B7;-B8). Phép trừ kết hợp với hàm SUM trong Excel cần vận dụng tính chất của toán học.

  Trừ phần trăm trong Excel

  Nếu bạn chỉ muốn trừ một phần trăm cho một phần trăm khác, công thức trừ đã quen thuộc sẽ có tác dụng. Ví dụ:

  Hoặc, bạn có thể nhập tỷ lệ phần trăm trong các ô riêng lẻ và trừ các ô đó:

  Nếu bạn muốn trừ phần trăm từ một số, tức là giảm số theo phần trăm , thì hãy sử dụng công thức này:

  Ví dụ: đây là cách bạn có thể giảm 30% số trong A2:

  Hoặc bạn có thể nhập phần trăm vào một ô riêng lẻ (giả sử, B2) và tham chiếu đến ô đó bằng cách sử dụng tham chiếu tuyệt đối:

  Trừ ngày tháng và thời gian trong Excel

  Cách dễ nhất để trừ ngày tháng trong Excel là nhập chúng vào các ô riêng lẻ và trừ một ô cho ô kia. Bạn có thể áp dụng công thức sau:

  = End_date – Start_date

  Công thức trừ thời gian trong Excel được áp dụng theo cú pháp tương tự:

  = End_time – Start_time

  Ví dụ: Để nhận được sự khác biệt giữa thời gian trong A2 và B2, hãy sử dụng công thức này:

  Để kết quả hiển thị chính xác, hãy đảm bảo áp dụng định dạng Thời gian cho ô công thức:

  Bạn cũng sẽ đạt được kết quả tương tự bằng cách nhập các giá trị thời gian trực tiếp trong công thức. Để Excel hiểu thời gian một cách chính xác, hãy sử dụng hàm TIMEVALUE:

  =TIMEVALUE(“4:30 PM”)-TIMEVALUE(“12:00 PM”)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Cách Tính Tổng Nhanh Trong Excel, Nhiều Cách Hay Và Lạ
 • Hàm Sum Trong Excel, Ví Dụ Và Cách Dùng Hàm Tính Tổng Theo Hàng Dọc
 • Tạo Một Công Thức Đơn Giản Trong Excel
 • Cách Thay Đổi Và Tạo Định Dạng Ngày Tháng Mặc Định Trên Excel
 • Hướng Dẫn Cách Quản Lý Công Nợ Bằng Excel Chi Tiết Nhất
 • Cách Làm Tròn Số Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Tròn Số Tiền Trên Excel Trong Kế Toán
 • Cách Sử Dụng Excel Trên Ipad ? Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Dễ Dàng
 • Hệ Thống Bài Tập Về Các Hàm Trong Excel L Bài Tập Excel
 • Những Thao Tác Excel Cơ Bản Cho Kế Toán Và Văn Phòng
 • Hàm Vlookup Trong Excel, Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Tìm Ki
 • Trong các bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn số là điều cần thiết để làm gọn số liệu tính và bảng tính. Khi làm tròn số thì việc tính toán tiếp theo cũng sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số chúng ta có thể sử dụng các hàm Excel khác nhau.

  Mỗi một hàm số làm tròn sẽ đều làm tròn số theo nhiều cách khác nhau, để người dùng có thể lựa chọn phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hợp các cách làm tròn số trong Excel bao gồm: làm tròn số lên bằng roundup, làm tròn số xuống bằng rounddown và một loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc… mời các bạn theo dõi.

  1. Hàm làm tròn ROUND

  Hàm ROUND có công thức là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần làm tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. Bạn đọc tham khảo hướng dẫn dùng hàm ROUND trên Excel chi tiết trong bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

  2. Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

  Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

  Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và giá trị lớn hơn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng hàm. Trong đó num_digits nếu là giá trị dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

  3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

  Hàm có công thức =ROUNDDOWN(number,num_digits).

  Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

  4. Làm tròn số với hàm MROUND

  Hàm có công thức =MROUND(number,multiple).

  Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác. Trong đó multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Number là giá trị muốn làm tròn.

  Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số đó.

  Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1/2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn 1/2 multiple.

  • =MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.
  • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

  5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

  Các hàm có những cú pháp như sau:

  • = CEILING(Số cần làm tròn, significance).
  • = FLOOR(number, significance).

  Trong đó Significance là số cần làm tròn đến bội số của nó, number và Significance trái dấu hàm sẽ báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì kết quả sẽ ra chính số đó.

  Nhìn chung 2 hàm này sẽ có cách thực hiện tương tự hàm MROUND, đều làm tròn tới bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm tròn trở về số 0.

  6. Hàm EVEN, hàm ODD làm tròn số

  2 hàm này sẽ làm tròn số đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất. Cả 2 hàm đều làm tròn xa số 0.

  Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

  7. Hàm INT, TRUNC

  Hàm INT sẽ làm tròn một số thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT là = INT(number).

  Ta có cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]).

  Trong đó num_digits là một số nguyên, chỉ cách mà bạn muốn cắt bớt số.

  • num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.
  • num_digits < 0: làm tròn số thành một số nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

  Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn.

  Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả giống nhau. Khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc không có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Pivot Table Trong Excel
 • Đặt Pass Cho File Excel, Cách Khóa File Excel Bằng Mật Khẩu
 • Hướng Dẫn In Tem Nhãn Mã Vạch Bằng Microsoft Word Và Excel Nhanh Và Đơn Giản
 • Thêm Hoặc Loại Bỏ Nền Trang Tính
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Menu Liên Kết Nhiều Chức Năng Trong Excel Bằng Vba
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100